KX-T7440
KX-T7440X
  • 66 tlačidiel pre priamu voľbu staníc (DSS)
  • 66 kontroliek pre indikáciu obsadených staníc (BLF)