KX-T7441
KX-T7441X
  • 48 tlačidiel pre priamu voľbu staníc (DSS)
  • 48 kontroliek pre indikáciu obsadených staníc (BLF)
  • Tlačidlo "príjem hovoru"
  • Tlačidlo "zrušenie spojenia"