CD 34
Digitálny systémový telefón
 • Komfortný systém s LCD displejom a s reálnym časom
 • Možnosť pripojenia až 4 klávesníc 4-žilovým káblom
 • 6 programovateľných slučiek so zakončovacími rezistormi
 • Max. kapacita 10 slučiek
 • Možnosť rozlíšenia ALARM a TAMPER poplachu v jednej slučke
 • 4 programovateľné výstupy typu otvorený kolektor
 • Jedenásť 4 - 6 miestnych kódov
  • 8 užívateľských
  • 1 tiesňový
  • 1 technický
  • 1 vysielací/príjmací
 • 150 posledných udalostí v pamäti s dátumom a časom
 • Pripojenie na komunikátor
 • Schválenie: 2. kategória
 • číslo protokolu : PZ-6-2/OC-94