CS 350
 • 16 až 148 duálnych slučiek
 • 8 až 50 programovateľných výstupov
 • 100 užívateľských kódov
 • 16 externých zariadení
 • Rozšírenie kapacity pomocou
  • klávesnice - 4 slučky, 1 výstup
  • ext. expandera - 8 slučiek, 2 výstupy
  • int. expandera - 8 slučiek
 • Manuálny aj automatický krokový test
 • 1000 udalostí s dátumom a časom
 • 8 oblastí a 5 spoločných oblastí
 • 20 ľubovoľných časovačov
  • obmedzenie platnosti kódov
  • automatické zapínanie a vypínanie
  • časované spínanie výstupov
 • Ľubovoľná správa na displeji
 • Voľba povinnej zmeny kódu
 • Vstup technika potvrdený užívateľom
 • Blokovanie zapnutia
  • s vybitou batériou
  • po poplachu určitého typu
 • Priame pripojenie tlačiarne
 • Vlastný riadiaci program
 • Prepojenie na grafický software