CS 350
 • 6 duálnych slučiek
 • 10 typov slučiek
 • 6 programovateľných výstupov
 • 16 typov výstupov
 • 6 rôznych kódov

  • 4 kódy pre užívateľa, 5 možností
  • 1 kód pre technika
  • 1 tiesňový kód
 • Obmedzenie počtu použití kódu
 • Slovný popis jednotlivých slučiek
 • Dlhodobé testovanie slučky
 • 4 klávesnice
 • Pripojenie vibračných detektorov
 • 40 udalostí s dátumom a časom
 • Automatické prepínanie letného času
 • Programovanie možností po poplachu