DD 450-490
 • Vysoko výkonný PIR potvrdzo-vaný mikrovlnným modulom
 • DD 450 - dosah 12 m - 7 záclon
 • DD 470 - dosah 16 m - 9 záclon
 • DD 490 - dosah 20 m - 7 záclon
 • Precízna zrkadlová optika
 • Dve protiľahlé antény
 • Technológia ASIC
 • 4D spracovanie signálu z PIR
 • DoM spracovanie signálu v mikrovlnnej časťi
 • Možnosť vypnutia mikrovlnné-ho žiariča v režime mimo ochrany
 • Extrémne nízky vyžarovací vý-kon (105 x menej ako domáci bezdrôtový telefón)
 • Vynikajúca odolnosť voči bie-lemu svetlu a RFI rušeniu