EV 455
EV 455
  • Max. dosah 25 metrov s možnosťou redukcie dosahu na 15 m
  • Úplna detekcia pod detektorom
  • Montážna výška až 5 m
  • Zrkadlová optika s premenlivým ohniskom s 1 dlhou záclonou
  • Použitie novej generácie "4D" spracovania signálu z PIR
  • Diaľkové ovládanie LED indikácie
  • Štandardne osadená pamäť poplachu
  • Schválenie MV SR : PPZ-2-43-3/OOO-96