EV 500
EV 500
  • Záruka 5 rokov
  • Kombinovaná zrkadlová optika s premenlivou ohnis-kovou vzdialenosťou, priestorovým dosahom a dlhou záclonou:
  • priestorové pokrytie 9 záclon s dosahom 16 m (EV 565 - 20 m) s úplnou detekciou pod detektorom
  • dlhý dosah - záclona 25 m (EV 565 - 40 m)
  • Použitie novej generácie ASIC "4D" spracovania signálu z PIR zaisťuje dokonalú detekciu a odolnosť voči falošným poplachom
  • Režim "dvojitá záclona" pre zložité prostredia (len pre priestorové pokrytie)
  • Diaľkové ovládanie LED indikácie
  • Veľmi nízka spotreba (4 mA)
  • Individuálne maskovanie zrkadiel
  • Zjednodušená montáž - implementované zakončovacie rezistory