EV 600
EV 600
EV 630
  • Veľmi presná zrkadlová optika
  • 12 kombinácií charakteristík s dosahom až 60 m
  • nová technológia vzorkovania signálu "4D"
  • vysoko účinná tepelná kom-penzácia
  • VdS - G 196523
  • EV 640 (ako EV 630 plus)
  • pamäť poplachu
  • režim "Zdvojená kontrola"
  • režim "Z očí do očí"
  • VdS - G 196524