Gigaset 4010 Classic
Gigaset 4010 Classic
  • užívateľské rozhranie založené na výbere užívateľských možností v menu
  • LED signalizácia pre MWI, prichádzajúci hovor
  • CLIP, zoznam zameškaný hovorov
  • znázornenie času v pohotovostnom režime
  • telefónny zoznam pre 20 mien a čísel