Gigaset 4015 Comfort
Gigaset 4015 Comfort
  • užívateľské rozhranie založené na výbere užívateľských možností v menu
  • integrovaný digitálny záznamník - 14 minút
  • znázornenie času a dátumu v pohotovostnom režime
  • funkcia termínov a budík
  • funkcia vysielačky s druhým komfortným bezdrôtovým slúchadlom (Gigaset 4000 Comfort/Micro)
  • telefónny zoznam pre 200 mien a čísel