Gigaset 4135 ISDN
Gigaset 4135isdn
 • Pre ISDN pripojenie viacerých prístrojov až so siedmimi číslami (MSN).
 • Podporuje základné parametre ISDN ako
  • klopanie,
  • prepínanie medzi dvoma telefonátmi,
  • konferenčné hovory,
  • zobrazenie účastníckeho čísla,
  • spätné volanie.
 • Plná ISDN funkčnosť bezdrôtových slúchadiel Gigaset 4000 Comfort / Micro.
 • Jednoduché užívateľské rozhranie ovládané cez menu.
 • Osvetlený grafický displej.
 • Funkcia hovoru s dvoma voľnými rukami a funkcia hlasitého posluchu.
 • Pohodlná podpora call-by-call u vlastného operátora.
 • Telefónny zoznam až na 100 záznamov.
 • Komfortný digitálny odkazovač s nahrávacím časom približne 30 minút. Možnosť nahratia 2 individuálnych textov a 1 odkazu.
 • Možnosť interných volaní na bezdrôtové slúchadlá, možnosť prepínania hovorov.