Logo

Najvýkonnejší a najkomplexnejší - DEFINITY

·         kapacita do 25 000 účastníkov pre jeden uzol, do 100 000 pre sieť

·         analógové, digitálne a ISDN pripojenie k verejnej sieti

·         analógoví, digitálni a ISDN účastníci

·         dátoví účastníci (synchrónny aj asynchrónny prenos)

·         prepojenie na LAN

·         modem pool

·         distribúcia častí ústredne cez optické vlákna

·         diaľkový dohľad

·         vysoký stupeň sieťovateľnosti

·         spolupráca v privátnej sieti - DPNSS, Qsig, ISDN

·         management cez SNMP protokol

·         integrovaný hlasový server Audix, alebo externý hlasový server Moscom

·         veľký výber analógových, digitálnych aj ISDN terminálov

·         tarifikačný systém

·         modulová rozširovateľnosť