KX-TS2300CXW
  • 3 pamäťové miesta jednodotykovej voľby
  • 10 pamäťových miest rýchlej voľby
  • upevniteľný na stenu
  • tlačidlá Flash/Redial/Pauza
  • prepínanie medzi pulznou a tonovou voľbou