Telefónne prístroje 1 linkové
KX-TS2308 KX-TS2305
KX-TS2308 KX-TS2305
KX-TS2300 KX-TS3CX
KX-TS2300 KX-TS3CX