KX-TS2305CXW
 • hlasitá komuinkácia
 • nastavenie hlasitosti zvonenia a hlasitej komunikácie
 • 20 pamäťových miest jednodotykovej voľby
 • 10 pamäťových miest rýchlej voľby
 • tlačidlá Flash/Redial/Pauza
 • upevniteľný na stenu
 • dátový port pre jednoduché pripojenie faxu, záznamníka, modemu
 • blokovanie klávesnice (PIN kód)
 • tlačidlo pre voľbu jedného pohotovostného čísla
 • obmedzenie voľby určitých čísel (mobilné telefóny, medzimesto)
 • hudba pri pridržaní hovoru
 • konektor na pripojenie náhlavnej súpravy (KX-TCA87EXB)