KX-TS2308CXW
 • LCD displej
 • elektronické nastavenie hlasitosti komunikácie
 • 10 pamäťových miest rýchlej voľby
 • 20 pamäťových miest jednodotykovej voľby
 • dátový port pre jednoduché pripojenie faxu, záznamníka, modemu
 • funkcia vypínania mikrotelefónu
 • blokovanie klávesnice (PIN kód)
 • obmedzenie voľby určitých čísel (mobilné telefóny, medzimesto)
 • tlačidlo pre voľbu jedného pohotovostného čísla
 • tlačidlá Redial/Flash/Pauza
 • hudba pri pridržaní hovoru
 • konektor pre pripojenie náhlavnej súpravy (KX-TCA87EXB)