Laserové telefaxové prístroje
KX-FLB752EX UF-590 KX-FLM552EX
KX-FLB752EX UF-590 KX-FLM552EX
Laserový faxy
KX-FL503CE UF-490-YJ
KX-FL503CE UF-490-YJ
Telefaxové prístroje na bežný papier
KX-FM90 KX-FP153 FX-FP158
KX-FM90 KX-FP153 FX-FP158
Telefaxové prístroje na teplocitlivý papier

KX-FT78

KX-FT78