L-Monty , Dobšinského 20, 811 05 Bratislava

 
 
Telefaxové prístroje
Telefónne prístroje  
Bezdrôtové telefóny  
Telefónne ústredne  
Telefóny k pobočkovým ústredniam