Avaya Aritech Panasonic Siemens    

Firma L-MONTY, Líška vznikla v roku 1990. Jej hlavným zameraním sa stala montáž telekomunikačnej techniky a slaboprúdových rozvodov. Firma sa formovala podľa požiadaviek trhu a prechádzala od servisu starších telefónnych ústrední a telekomunikačnej techniky po montáž nových produktov. Postupom času sa naša ponuka ustálila a toho času ponúkame produkty nasledujúcich firiem Panasonic (telefónne ústredne, faxy, telefónne prístroje, sekretárske zariadenia), Canon (faxy), Siemens (tel. ústredne, tel. prístroje). Zákazníkom s požiadavkami na väčšie telekomunikačné systémy môžeme ponúknuť systémy firmy Avaya (predtým Lucent technologies resp. AT&T), jednej z najväčších telekomunikačných firiem na svete, ktorej sme autorizovaným dealerom. Ďalšou oblasťou, ktorej sa naša firma venuje je oblasť elektronických zabezpečovacích a požiarnych systémov a takisto kamerových systémov, kde spolupracujeme s firmou Aritech. V neposlednom rade ponúkame montáž nových a rekonštrukciu starých slaboprúdových rozvodov (Krone, Systimax). Najnovšou a veľmi perspektívnou oblasťou je oblasť štrukturovaných kabeláží pre dátovú a hlasovú komunikáciu. Po niekoľkých inštaláciách od rôznych dodávateľov a výrobcov sa naša firma rozhodla pre montáž systému Solarix, ktorý je optimálnym a ekonomickým riešením pre siete rôznych veľkostí. Stavebnicová koncepcia umožňuje postupné rozširovanie pri minimálnych nákladoch. Naši pracovníci sú vyškolení priamo firmou Solarix a obdržali certifikáty, ktoré sa každé 2 roky obnovujú. Každá inštalácia je zaregistrovaná a certifikovaná a výrobca poskytuje záruku 15 rokov na stálosť a kvalitu použitých materiálov, čo je pri kabeláži tejto cenovej kategórie výnimočné.